STŘEDNÍ A JIŽNÍ MORAVA - OPAKOVÁNÍ

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
 1         2            
                  
     3               
                  
                  
   4                 
                  
 5    6                 
           7       8    
   9            10       
                  
           11         
12                    
              13      
14                    
                  

Vodorovně

1. Archeologické naleziště, kde byla nalezena hliněná soška z pravěku
3. CHKO tvořené vápencovými skalami s jeskyněmi a propastí
4. Nejznámější moravské lázně u Zlína
5. Ponorná řeka
9. Jižní Morava má největší pole, kde se pěstuje ovocný keř
10. Největší město
11. Jaká pěstovaná zelenina proslavila Znojmo?
12. Hrad v Brně, kdysi vězení
13. Město obuvi
14. Rybníky patřící do UNESCA památky

Svisle

2. Bojiště 3 císařů
6. Soustava tří vodních nádrží
7. Propast
8. Národní park