STŘEDNÍ ČECHY - ČTENÍ Z MAPY

1. Vyhledej správnou odpověď v mapě, po vyřešení některých otázek stiskni Kontrola.
2. Každá otázka je po správném vyřešení zvlášť procentuálně vyhodnocená.
3. Z jedné otázky na druhou se posuneš tlačítky => nebo <=.
4. Po vyřešení všech otázek zjistíš svoji celkovou úspěšnost.
???