SEVERNÍ MORAVA - OPAKOVÁNÍ

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
  1        2             
                   
3                     
             4   5       
                   
       6       7         
    8       9            
  10             11        
                   
         12            
                   
13           14            
                   

Vodorovně

2. Řeka, která odvádí vodu do Baltského moře.
3. Úval, kolem řeky Morava
4. Název CHKO, které se rozprostírá kolem toku Odry
7. Prales - maloplošné CHÚ v Beskydech
10. Nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd
11. Řeka odvádějící vodu ze severní Moravy do jiné řeky tekoucí do Černého moře
12. Propast -244 metrů hluboká se nachází ve městě
13. Světoznámá výroba varhan do kostelů se vyrábí ve městě
14. Jeskyně blízko Kopřivnice, kde byla nalezena část kostry pravěkého člověka

Svisle

1. Které nerostné bohatství se těží v dolech na severní Moravě?
2. Které město je střediskem Slezska?
3. Nejúrodnější oblast kolem řeky Haná se jmenuje
5. Město, kde se vyrábějí světoznámé syrečky
6. Město UNESCO památka se zámkem a krásnou zahradou
8. Největší město severní Moravy
9. Hora v Beskydech, kde stojí socha pohanského boha a sousoší Cyrila a Metoděje