SEVERNÍ ČECHY - OPAKOVÁNÍ

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
       1   2       3     4    5   
                   
 6                    
     7        8    9        
                   
10         11     12           
                   
    13                 
                   
         14        15      
    16                 
  17          18       19      
    20                 
                   
                21     
22            23           
                   
24               25        
                   
                   

Vodorovně

1. Město, které bylo poddolované a znovu vybudované.
3. Hora v blízkosti Liberce, kde je televizní vysílač.
7. Největší město severních Čech
9. Řeka, která odvodňuje skoro celé území severních Čech.
10. Národní park se v severních Čechách jmenuje České ...
12. Památné místo, kde byli vězněni Židé.
13. Jablonec nad Nisou se proslavil výrobou skleněné ...
14. Hrad pojmenovaný jako CHKO
19. Špinavý vzduch - směs plynů tvořená kouřovými splodinami, prachem a mlhou se nazývá ...
20. Úrodné město na Labi, kde se koná každým rokem výstava Zahrada Čech.
22. Jezero pojmenované podle K.H.Máchy
23. Památné místo, odkud podle pověsti pocházel Přemysl Oráč.
24. Maloplošné CHÚ - čedičová skála, kde se odehrává děj pohádky Pyšná princezna.
25. Jaké uhlí se těží v okolí města Most?

Svisle

2. Levý přítok řeky Labe v severních Čechách.
4. Jaké elektrárny jsou postaveny v blízkosti hnědouhelné pánve v severních Čechách?
5. Město na Labi s velkým říčním přístavem blízko Německa.
6. Jak se nazývá maloplošné CHÚ - největší sklaní brána v Českém Švýcarsku?
8. Jaký průmysl je nejvíce rozšířený v Ústí nad Labem?
11. Hraniční hornatina severních Čech, která není prohlášena za CHKO ani NP.
15. Řeka v severních Čechách odvádějící vodu do Polska.
16. Nejvyšší hora Českého středohoří sopečného původu, kde je meteorologická stanice.
17. Město, které je střediskem pěstování chmele.
18. Nejníže položená obec ČR při hranicích s Německem na řece Labe.
21. Hrad v severních Čechách blízko Máchova jezera.