LETOPOČTY A UDÁLOSTI

Přiřaď k letopočtu správnou historickou událost. Uchop správný výsledek a posuň ho k letopočtu. Když budeš mít vše hotovo, stiskni tlačítko KONTROLA.