ČESKOSLOVENSKO PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE

Je to pravda? Přiřaď správné odpovědi. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné slovo. Když budeš mít vše hotovo, stiskni tlačítko KONTROLA.
Po 2.sv.válce připadla Podkarpatská Rus Polsku.
První komunistický prezident se jmenoval Klement Gott.
Lidé, kteří se nesmířili se sovětskou okupací vydali prohlášení Charta 77.
Listopadová revoluce dostala název sametová, protože trvala jen krátce.
21.srpna 1968 vtrhla na naše území Sovětská vojska.
Znárodnění znamená převedení továren a dolů do soukromého vlastnictví.
Poslední komunistický prezident byl Gustav Husák.
Naše země se po 2.sv.válce dostala pod silný vliv Sovětského svazu.
Občanská fóra byly organizace občanů, které žádaly odstoupení komunistů.
Za komunismu bylo národní hospodářství řízeno šestiletými plány.
Česká republika vznikla 1.února 1993.
V únoru 1945 přijal Edvard Beneš demisi demokratických ministrů.
17.listopadu 1988 v Praze studenti vyhlásili stávku, protože byli napadeni policií.
Pražské jaro bylo období roku 1968, kdy v ČSR docházelo k demokratickým změnám.
Prvním prezidentem po 17.listopadu 1989 se stal Václav Havel.
Sovětská vojska okupovala Československo více než 30 let.
Privatizace znamená přesun státního majetku zpět do soukromého vlastnictví.
Po 2.sv.válce došlo v k odsunu Němců žijících v Československu.