SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO

Je to pravda? Přiřaď správné odpovědi. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné slovo. Když budeš mít vše hotovo, stiskni tlačítko KONTROLA.
Písmeno R v nápisu ČSR znamená Rakousko.
Druhé jméno našeho prvního prezidenta je Gagarin.
ČSR vzniklo sloučením tří úzení.
Po Masarykovi se stal prezidentem Emanuel Beneš
Součástí ČSR se stali i Slováci žijící v Podkarpatské Rusi.
T.G.Masaryk dostal přezdívku "osamostatnitel".
Z Německa ohrožoval ČSR přicházející fašismus.
Samostatné Československo vzniklo na konci 2.světové války.
Demokracie znamená, že vládne panovník sám.
Sudety byly vnitrozemské oblasti ČSR, kde žilo plno Němců.
V roce 1918 nastala v ČSR hospodářská krize.
V roce 1938 byla vyhlášena mobilizace mužů do armády.
ČSR budovalo v Sudetech podél hranic opevnění.
V roce 1933 byla podepsána Mnichovská dohoda.
K řízení nového státu ČSR pomohla i ústava.
Nejznámější organizací pro dospělé byl Skaut.
T.G.Masaryk se stal po 1.sv.válce profesorem na univerzitě.
Českoslovenští vojáci vydali pevnosti Němcům bez boje.