RAKOUSKO-UHERSKO

Je to pravda? Přiřaď správné odpovědi. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné slovo. Když budeš mít vše hotovo, stiskni tlačítko KONTROLA.
1. Rakousku-Uhersku vládl císař František Josef II.
2. Příčinou 1.sv.války byla i sebevražda následníka trůnu.
3. Policie byla bezpečnostní instituce, která pronásledovala vlastence.
4. První světová válka vypukla roku 1914 v Africe.
5. Heslo sbírky, v níž se vybíraly peníze na stavbu ND znělo Okřídlená paleta.
6. Samostatné Československo vzniklo 28. září 1918.
7. Chlebníky byly zvláštní poukázky na chleba.
8. První světovou válku vyhrálo seskupení států Dohoda.
9. Na stavbu ND byly přivezeny základní kameny z Řípu, Sněžky a Radhoště.
10. Úkryty vojáků před nepřítelem za 1.sv.války se nazývaly příkopy.
11. Rakousko-Uhersko vzniklo v roce 1867.
12. Německý konstruktér František Křižík vynalezl obloukovou lampu.
13. Rakousko - Uhersko bojovalo proti Německu, Francii a Rusku.
14. V 1.sv.válce byly poprvé použity bojová vozidla tanky.
15. T.G.Masaryk pomáhal budovat čs.vojsko - lego.
16. V 19.st. vznikaly továrny např: lihovary, banky, strojírny a cukrovary.
17. V továrnách a řemeslnických dílnách pracovali za mzdu rolníci.
18. První světová válka trvala 10 let.