TEST Z DĚJEPISNÉHO UČIVA - VLASTIVĚDA 5. ROČNÍK

1. Vyřeš správně otázku, po vyřešení některých otázek stiskni Kontrola.
2. Každá otázka je po správném vyřešení zvlášť procentuálně vyhodnocená.
3. Z jedné otázky na druhou se posuneš tlačítky => nebo <=.
4. Po vyřešení všech otázek zjistíš svoji celkovou úspěšnost a odměna tě nemine.