ORIENTACE NA ZEMĚKOULI

Doplň správně názvy, pak stiskni kontrola.
???
Planeta Země má tvar . Zmenšený model Země se nazývá . Orientaci na zeměkouli určujeme pomocí myšlených čar, které tvoří síť.
1. vodorovné čáry -
2. nejdelší kružnice -
3. čáry od severu k jihu -
4. hlavní poledník -
5. polokoule -
6. polokoule -
7. polokoule -
8. polokoule -