EVROPSKÁ UNIE

Je to pravda? Přiřaď správné odpovědi. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné slovo. Když budeš mít vše hotovo, stiskni tlačítko KONTROLA.
???
???
1. ČR je členem Evropské unie od roku 2004.
2. Hranice ČR po vstupu do EU stále existují.
3. Na území států EU můžeme volně cestovat jen s občanským průkazem.
4. EU je společenství všech evropských zemí.
5. Každá země EU si zachovává svoji národní identitu tzn. kulturu, jazyk, hymnu, státní znak.
6. Hlavním cílem EU je sjednocení a spolupráce lidí v Evropě.
7. Země EU spolupracují hospodářsky a také při ochraně životního prostředí.
8. Obyvatelé zemí EU se mohou sami rozhodovat, ve které zemi EU chtějí studovat, pracovat i žít.
9. Vlajka EU je modrá a je na ní v kruhu umístěno deset hvězd.
10. Hymnou EU je Óda na radost.
11. V zemích EU můžeme platit stejnou měnou - eurem.
12. V zemích EU je úřední jazyk angličtina.
13. Státy EU usilují o zaručení bezpečnosti a míru v Evropě.