STÁTY EVROPY

Doplň k číslu nejprve stát, potom jeho hlavní město. Pak stiskni kontrola.
???
1 Norsko 2 Lublaň
3 4 Rusko
5 6 Helsinky
7 Řecko 8
9 Varšava 10 Stockholm
11 12 Sofie
13 Kodaň 14 Švýcarsko
15 Belgie 16 Nizozemsko
17 Velká Británie 18 Vídeň
19 Řím 20 Rumunsko
21 Tirana 22 Lisabon
23 24 Kyjev
25 Lotyšsko 26 Bělehrad
27 Dublin 28 Skopje
29 Turecko Istanbul 30 Talin
31 Budapešť 32 Vilnius
33 Reykjavík 34 Bosna a Her. Sarajevo
35 Moldávie Kišiněv 36 Bělorusko
37 Chorvatsko LUC Lucemburk