EVROPA - NÍŽINY

Poznáš názvy evropských nížin?

???
Nížiny jsou krajiny, které mají nadmořskou výšku od 0 do 200 m n.m.

1. nížina
2. nížina
3. nížina
4. nížina
5. rovina
6. nížina
7. nížina