EVROPA - POLOHA NA ZEMI

Doplň správně polohu a popiš, kudy vede hranice Evropy, pak stiskni kontrola.
???
Poloha: celá Evropa leží na polokouli a skoro celá Evropa leží na polokouli .
Hranice: Evropa sousedí na světové straně s , Gibraltarský průliv odděluje na Evropu od .
VÝCHOD: 1. pohoří 2. řeka 3. moře 4. typ krajiny JIH: 5. moře 6. moře ZÁPAD: 7. oceán SEVER: 8. oceán