EVROPA - PODNEBÍ

Doplň správně tabulku o podnebí v Evropě, kde vlivem vzdálenosti od oceánu vznikly na velkém území mírného pásu menší oblasti s odlišným podnebím.
???
části Evropypodnebný páspodnebí
A
B
C
D
E