EVROPA - ostrovy a poloostrovy

Doplň správně tabulku, v prvním sloupci jméno obecné a ve druhém jméno vlastní, pak stiskni kontrola.

Poznáš části evropské pevniny?

???
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10