EVROPA - MOŘE

Doplň správně názvy moří, pak stiskni kontrola.
???
1 - moře
2 - moře
3 - moře
4 - moře
5 - moře
6 - moře
7 - moře
8 - moře
9 - moře
10 - moře