VZNIK ČESKÉ REPUBLIKY

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
1     2                   
                    
                    
     3     4        5        
                    
6         7               
                    
     8                 
                    
                    
                    
       9               
                    
      10                
                    
                    

Vodorovně

1. Jaký stát vznikl ze Slovenska po rozpadu Československa?
4. Česká republika vznikla 1.ledna 19?? (poslední dvojčíslí letopočtu)
6. Přesun ze státního vlastnictví do soukromého se nazývá ...
8. Jaká moc náleží prezidentovi a vládě republiky?
9. Jak se nazývá vláda občanů prostřednictvím volených zástupců?
10. První muž státu, představitel státu.

Svisle

2. Kdo byl prvním prezidentem ČR?
3. Jak se nazývá základní zákon České republiky?
4. Na kolik států se rozpadlo Československo?
5. Jaká moc náleží nezávislým soudům?
6. Kdo stojí v čele vlády?
7. Jaká moc náleží parlamentu?