POČÁTEK NOVÝCH NADĚJÍ

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
1            2         
                 
   3                
                 
   4                
         5          
6        7             
                 
        8           
                 
        9           
                 
                 
                 

Vodorovně

1. Revoluce v ČSSR začala 17.listopadu 19?? (poslední dvojčíslí letopočtu)
3. Po revoluci se vrátila svoboda a (způsob vlády)
4. Studenti na protest proti brutálnímu napadení vyhlásili
5. Jaké volby se mohly po vítězství revoluce konečně konat?
6. Moc a vláda jaké skupiny byla revolucí ukončena?
8. Která vojska po revoluci opustila Československo?
9. Kým byl pokojný průvod studentů 17.listopadu napaden?

Svisle

1. Jak se jmenovaly organizace, které zakládali občané žádající odstoupení komunistů z vlády?
2. Kdo byl po revoluci zvolen prezidentem?
4. Kdo 17.listopadu v Praze konal vzpomínkové shromáždění k událostem před 50 lety, kdy byly německými okupanty uzavřeny české vysoké školy?
7. Jaký název dostala revoluce pro svůj nekrvavý též pokojný průběh?