OBDOBÍ KOMUNISTICKÉ VLÁDY

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
 1                     
2                      
                    
                   3   
                    
        4   5             
     6                 
 7                     
             8         
            9          
                    
       10               
                  11    
                    
 12                     
             13         
   14                   

Vodorovně

2. Která část předválečného Československa patřila po 2.sv.válce Sovětskému svazu?
4. Jaké vlastnictví bylo za komunismu likvidováno?
7. Který stát ovlivňoval po válce Československo?
9. Nedemokratická forma vlády skupiny lidí, kteří prosazují své zájmy a omezují svobody občanů.
10. Podle jakých plánů bylo řízeno za komunistů národní hospodářství?
12. Převedení továren, dolů do vlastnictví státu po 2.světové válce.
13. Jak říkáme odstoupení ministrů, které přijal Edvard Beněš.
14. Skupina kterých lidí, začala brzy po válce prosazovat své zájmy v Československé vládě?

Svisle

1. Co znamená druhé písmeno S v názvu ČSSR?
3. Jak říkáme kontrole za komunismu, která rozhodovala, co se smí psát, tisknout nebo hrát a co bude zakázáno?
5. Po 2.světové válce byli všichni Němci ??? do Německa.
6. V ČSR byla nastolena nedemokratická vláda komunistů dne 25.února 19?? (poslední dvojčíslí letopočtu).
8. První komunistický prezident se jmenoval Klement ???
11. Po 2.světové válce se vrátil zpět do ČSR prezident Edvard ???