2.SVĚTOVÁ VÁLKA - BOJ PROTI NACISTŮM

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
           1     2      
    3                
             4       
                  
5          6            
                  
7   8                   
                  
       9             
                  
      10              
                  
                  
                  
      11              

Vodorovně

1. Jaké školy Němci uzavřeli 17.11.1939 v Protektorátu Čechy a Morava?
3. Tajně tištěné výzvy proti fašistům ...
4. Organizovaný domácí i zahraniční odpor Čechů proti německé okupaci.
5. Ozbrojený boj mezi státy světa ...
7. Ozbrojení vlastenci za války ukrývající se v lesích a škodící Němcům ...
9. Německý velitel Protektorátu, který byl zavražděn
10. Vesnice v Čechách vypálená nacisty
11. Českoslovenští vojáci podílející se na obraně proti německým leteckým útokům

Svisle

2. Českoslovenští vojáci bojující za hranicemi tvořili celé vojenské ...
3. Vesnice na Vysočině vypálená nacisty
6. Druhá světová válka začala v září roku 19?? (poslední dvojčíslí)
8. Co způsobili čeští parašutisté v květnu 1942 v Protektorátu?