SMUTNÝ ŽIVOT ZA OKUPACE

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
1           2         
                
 3                 
               4   
  5     6             
                
                
  7                
                
      8    9          
                
     10             
                
                
                

Vodorovně

1. Tábory, kde byli nacisty násilně odváženi a vražděni lidé.
3. Zbytek českých zemí se po připojení k Německu jmenoval ?..... Čechy a Morava.
6. Symbol, který sloužil nacistům k označování Židů.
7. Němečtí okupanté přijeli do Prahy 15.března roku 19?? (poslední dvojčíslí)
9. Nejvíce pronásledovaná skupina obyvatel Němci za okupace.
10. Obsazení státu německými vojsky.

Svisle

2. Nepovolený obchod za okupace.
4. Jak poslouchali lidé za okupace zahraniční rozhlas?
5. Německá tajná policie
8. Jaký kříž byl znakem fašistů?