KONEC PRVNÍ REPUBLIKY

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
1   2                 
                
       3           
                
         4     5      
6     7               
                
     8             
           9       
10                  
                
                
                

Vodorovně

1. Nastoupení dospělých mužů do armády na obranu vlasti
4. Značná část Němců pod vedením svého vůdce chtěla vládnout celému ...
6. Železobetonové budovy k obraně postavené podél hranic
8. Vůdce fašistických Němců se jmenoval Adolf ...
9. Druhý prezident Československa se jmenoval Edvard ...
10. Město v Německu, kde Hitler podepsal se zástupci Itálie, Anglie a Francie smlouvu o ČSR bez zástupců ČSR

Svisle

2. Po podpisu smlouvy v Německu byly od ČSR Sudety ...
3. Skupina Němců, která se povyšovala nad ostatní národy a chtěla ovládnout svět ...
4. Pohraniční oblasti Československa, kde žily přibližně 3 miliony Němců
5. Poslední dvojčíslí letopočtu slovem, kdy se konala Mnichovská dohoda, rok 19??
7. Země, ze které hrozilo Československu nebezpečí