ŽIVOT V PRVNÍ REPUBLICE

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
 1          2       
3                
           4     
        5        
6    7              
              
8        9          
              
              
     10           
              

Vodorovně

2. Na počátku třicátých let nastala v ČSR hospodářská ...
3. Ve strojírenských závodech Škoda se vyráběla ...
5. Do zaměstnání chodili většinou muži, pracovalo se i v ... (den)
6. Ve srovnání s dnešní dobou žili lidé v první republice ... (jak)
8. Při poklesu výroby mnoho lidí ztratilo zaměstnání, rostla ...
10. Závody Tomáše Bati ve Zlíně vyráběly hlavně ...

Svisle

1. Nejznámější dětskou organizací byl Skaut neboli ...
2. Oblíbenou zábavou lidí se stalo ...
4. V prvním desetiletí svého trvání zažila ČSR hospodářský ...
7. V době první republiky v roce 1923 začal z Prahy vysílat
8. Začaly se promítat ..... filmy
9. Rozšířeným zájmem se stalo cvičení v tělovýchovném spolku ...