PRVNÍ PREZIDENT ČSR

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
1      2       3             
4        5       6           
                    
                    
                    
                    
                    
           7    8         
                    
               9       
            10          
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Vodorovně

4. První prezident dbal, aby lidé jakéhokoliv vyznání žili ve shodě, dbal o náboženskou ...
7. První jméno prvního prezidenta ČSR.
10. Druhé jméno prvního prezidenta ČSR.

Svisle

1. Protože náš první prezident pomohl své vlasti získat samostatnost, dostal přezdívku ...
2. První prezident se vždy snažil hájit pravdu a nemlčet k nespravedlnosti, byl (jaký)?
3. Moravské město, kde se narodil náš první prezident.
5. První prezident ČSR za 1.světové války pomáhal vytvářet za hranicemi československé vojsko ...
6. Kolikrát se první prezident stal naším prezidentem?
8. Příjmení prvního prezidenta ČSR.
9. První prezident ČSR učil na univerzitě v Praze, byl to ...