VZNIK SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
         1          
2      3               
                 
    4               
        5           
                 
6    7            8       
                9   
           10        
                 
         11          
                 
                 
                 
                 
                 

Vodorovně

3. Co znamená písmenko R v názvu ČSR?
5. Země, která se stala součástí Československa.
6. Země, která se stala součástí Československa.
10. Soubor zákonů k řízení státu.
11. Samostatné Československo vzniklo roku 1918 28. ?

Svisle

1. Co znamená v názvu ČSR písmenko S?
2. Při vzniku ČSR byly zrušeny výsady šlechty, mezi všemi lidmi byla zavedena ...
4. Obyvatelé Podkarpatské Rusi.
7. V ČSR vládla vláda lidu prostřednictvím volených zástupců, jedním slovem ...
8. Obyvatelé Podkarpatské Rusi.
9. Příjmení prvního prezidenta ČSR.