PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
   1                
                 
 2           3         
4                   
                 
      5             
                6   
             7      
 8        9            
                 
     10   11             
12                   
          13         
    14               
           15        
                 
                 

Vodorovně

4. Stát, který vyvolal 1.světovou válku.
5. Poukázky na cukr za 1.sv.války.
8. Československé vojsko v zahraničí za 1.sv.války, které bojovalo proti Rakousku-Uhersku a Německu.
9. Rakousko-Uhersko za 1.sv.války patřilo mezi státy ústřední ...
10. Napiš příjmení prvního českého prezidenta.
12. Příjmení českého vzdělance Edvarda, který odešel za války za hranice organizovat boj za samostatné Čechy.
13. 1.světová válka byla ukončena v roce 19 .. (poslední dvojčíslí letopočtu slovem)
14. Bojová vozidla, která se poprvé objevila v 1.sv.válce
15. Úkryty vojáků za 1.sv.války, které si museli vykopat.

Svisle

1. Francie, Velká Británie a Rusko patřily za 1.sv.války mezi státy s názvem ...
2. 28.října oznámilo Rakousko-Uhersko že se vzdává, řekni to cizím slovem
3. Poukázky na chleba za 1.sv.války
6. 1.světová válka vznikla v roce 19 .. (poslední dvojčíslí letopočtu slovem)
7. Slovenský vzdělanec, který pomáhal budovat za války za hranicemi československé vojsko byl Milan Rastislav ...
11. Jedna z příčin 1.sv.války, při níž zemřel následník trůnu