NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
1   2                     
                    
3                      
           4           
       5               
6       7        8           
     9                 
                    
                    
         10             
                    
           11           
                    
                    

Vodorovně

1. Dělník, který ztratil práci.
3. Vzdělaná vrstva lidí, zajišťující chod továren.
6. Český konstruktér, sestavil v Praze první elektrickou dráhu, byl to František ...
8. Dělnické spolky zaváděly pro případ nemoci nebo úrazu dělníků ...
9. Vrstva venkovského obyvatelstva, pracující na polích.
10. František Křižík vynalezl lampu ...
11. Dělníci na svou ochranu zakládali dělnické ...

Svisle

2. Vynález v 19.století, používal se k pohonu strojů a ke svícení.
4. Bohatá vrstva obyvatelstva - bankéři, továrníci, velkoobchodníci ...
5. Vrstva obyvatel pracující v továrnách a v řemeslnických dílnách za mzdu.
7. Období, kdy se snižovala výroba, továrny se zavíraly a rostla nezaměstnanost, se nazývá hospodářská ...