HOSPODÁŘSKÝ RŮST ČESKÝCH ZEMÍ

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
1       2              3    
               4      
        5             
6               7        
    8                 
                   
  9          10           
                   
      11               
     12                
                   
                   

Vodorovně

1. Peněžní ústavy, které půjčovaly peníze na výstavbu továren a na nákup strojů i surovin.
6. V 19.století se začaly pro vlnu chovat ...
8. Továrny, kde se vyráběl alkohol (líh).
9. Finanční ústavy, půjčovaly peníze.
10. Továrny, kde se vyráběl cukr.
12. Zemědělci začali v 19.století chovat pro mléko a maso ...

Svisle

1. Továrny, ve kterých se vyrábí různé stroje.
2. Továrny, ve kterých probíhá textilní výroba.
3. Továrny, kde se vyrábí železo.
4. Rolníci, aby zvýšili úrodnost polí, začali do nich přidávat umělá ...
5. Továrny, kde se vařilo pivo.
7. Nová plodina, která se začala pěstovat v 19.století.
10. Nově pěstovaná plodina v 19.století pro výrobu piva.
11. Továrny, ve kterých se dobývalo uhlí.