NÁROD SOBĚ

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
   1        2       
  3            4    
         5       
              
 6               
7                
8          9        
              
     10   11          
              
              
              
              
              

Vodorovně

3. Kameny, které byly přivezeny z památných míst české země na stavbu ND.
5. Neštěstí, které postihlo ND před dokončením.
6. Památné místo, odkud byl přivezen kámen na stavbu ND.
8. Nástěnné obrazy v ND navrhl malíř ...
10. Památné místo, odkud byl přivezen základní kámen na stavbu ND.

Svisle

1. Heslo sbírky, v níž se dobrovolně vybíraly peníze na stavbu ND.
2. Památné místo, odkud byl přivezen základní kámen pro ND.
4. Jaké divadlo bylo vystaveno z dobrovolných sbírek?
7. Při otevření ND se hrála opera hudebního skladatele Bedřicha ...
9. Nástěnným obrazům v ND, které navrhl M.Aleš, podle tvaru říkáme ...
11. Název opery, která se hrála v den otevžení ND.