ROMANTISMUS

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
1      2        3          
                  
                  
4            5     6       
                 7   
                  
                  
                  
 8              9    10     
                  
                  

Vodorovně

1. Romantický básník
4. Kdo je hlavním hrdinou v romantické básni K.H.Máchy?
5. Romantický zámek v jižních Čechách na řece Vltava
8. Romantismus zdůrazňoval sblížení člověka s ... čím?
9. V době romantismu se přestavovaly některé hrady a ...

Svisle

2. Romantismus pronikl do všech uměleckých směrů, nejvíce ovlivnil ...
3. Jezero, které je pojmenované po romantickém básníkovi
6. Hrad, kolem kterého se odehrává děj básně Máj.
7. Jak cestoval K.H.Mácha po své vlasti?
10. Romantická báseň