BUDITELÉ ČESKÉHO NÁRODA

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
1    2                
                
                
  3                
                
     4             
    5              
                
           6       
       7        8     
  9                
                
                
          10        
                
                
     11             
                

Vodorovně

1. Josef Dobrovský napsal knihu Dějiny české ...
3. Píseň, která se později stala naší hymnou.
5. Slovník česko-německý napsal překladatel Josef ...
9. Slova k písni Kde domov můj napsal dramatik Josef ...
10. Noty k písni Kde domov můj složil hudební skladatel František ...
11. Divadelní hra, ve které zazněla píseň Kde domov můj.

Svisle

2. Překladatel Josef Jungmann sestavil Slovník ...
4. Vlastenci, kteří probouzeli v lidu lásku k českému jazyku.
6. Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě napsal dějepisec František ...
7. Knihu o našich dějinách, kterou napsal František Palacký se jmenovala Dějiny českého ... v Čechách a v Moravě.
8. Dějiny české řeči a literatury napsal jazykovědec Josef ...