OBROZENÍ ČESKÉHO JAZYKA

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
           1       
                
     2      3         
                
 4                5   
                
  6                
                
  7        8          
                
     9             
                
10                  
                
                

Vodorovně

3. Prostí lidé ve městech ale hlavně vesničané mezi sebou hovořili (jak)?
4. K šíření vlastenectví přispěli i loutkáři, kteří s divadlem jezdili. Jak se loutkářům říkalo?
6. Název prvního českého stálého dřevěného divadla.
7. Období rozvoje české řeči a kultury na přelomu 18./19. století.
9. Cizí slovo pro poněmčování národa.
10. Lidé, kteří vystupovali na obranu své české vlasti proti poněmčování.

Svisle

1. První české knihkupectví a nakladatelství.
2. K šíření českého jazyka a vlastenectví přispělo i loutkové ...
5. Nejoblíbenější postavička loutkového divadla.
8. Josef II. ustanovil jediným úředním jazykem ...