DOBA OSVÍCENSKÁ

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
    1              
   2               
                
 3       4            
                
                
     5             
    6              
7    8              9    
                
      10            
                
        11          
                
         12         
                
                
                

Vodorovně

2. Zřízení stálé armády a odvod chlapců na vojnu patřilo do reformy ...
3. V roce 1781 bylo zrušeno ...
5. Císař, který vládl po M.Terezii.
7. Rakouská panovnice, která započala v 18.století reformy.
10. Zákaz tělesných trestů a mučení patřilo do reformy ...
11. Vojenská pevnost pojmenovaná podle císařovny.
12. Vojenská pevnost pojmenovaná podle císaře.

Svisle

1. Snížení povinnosti pracovat na panském patřilo do reformy ...
4. Mít jinou víru než katolickou patřilo do reformy ...
6. Přezdívka císaře Josefa II.
8. Úpravy směřující ke zlepšení vztahů mezi poddanými a panstvem.
9. Jakou školní docházku nařídila u nás rakouská panovnice?