ŽIVOT PODDANÝCH V 18.STOLETÍ

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
1        2         3       
           4         
                  
 5            6         
                  
                  
        7            
   8           9        
                  
        10            
                  
                  
 11                   
                  

Vodorovně

1. Rod panovníků, který vládl Čechům v 18. století.
4. Jaké nářadí používali sedláci ke svým vzpourám?
5. Pověst Aloise Jiráska o vzpouře chodských sedláků.
6. Starobylý hudební nástroj Chodů.
8. Člověk, který nebyl osobně svobodný.
9. Povinnost pracovat na panském.
10. Jiným slovem selská povstání.
11. Sedlák na Slovensku, který se vzbouřil. Vypráví o něm pověst.

Svisle

2. Říše, do které patřily Čechy, Morava a Slezsko v 18.století.
3. Sedlák, vůdce Chodů se jmenoval Jan ...
6. Na sedláky na polích dohlížel s bičem v ruce ...
7. Slezský sedlák - pán Lysé hory, který se vzbouřil.
8. Jazyk, kterým mluvili páni a šlechta.