Život po třicetileté válce v 17.století

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
         1         
        2      3     4   
                
                
5     6               
                
7        8            
                
     9             
                
   10               
                
                

Vodorovně

2. Pověst Aloise Jiráska vyprávějící o vzpouře Chodů
6. Jazyk, kterým se mluvilo ve městech a vyšších společenských vrstvách
7. Víra na kterou museli všichni v 17.století přestoupit
9. Povinnost poddaného pracovat na panském
10. Stavební sloh po třicetileté válce, stavěly se velice zdobné stavby

Svisle

1. Nesvobodní lidé podléhající vrchnosti, která rozhodovala o celém jejich životě
3. Jméno vůdce vzpoury poddaných Jan ...
4. Trestal neposlušné poddané, kteří se pokusili utéct
5. V Praze stojí barokní chrám svatého
8. Poddaní, kteří strážili na západě hranice země a vzbouřili se