České země na přelomu 15. a 16. století

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
1                
              
              
      2          
  3              
4                
              
              
              
              
     5           
  6              
              
    7            
              
              

Vodorovně

1. Král z rodu Jagellonců, který vládl po Jiříkovi z Poděbrad.
4. Jaký chrám nechal postavit Vladislav II. v Kutné Hoře?
6. Poddaný, který se nesměl stěhovat a musel pracovat pro pána.
7. Vladislava II. Jagellonského pro svou nerozhodnost nazývali králem ...

Svisle

1. Sál na Pražském hradě, který nechal zbudovat Vladislav II. Jagellonský.
2. Brána postavená v Praze za doby vlády Jagellonců v Čechách.
3. Rod panovníků z Polska, který u nás vládl po husitských bitvách.
5. Povinnost pracovat na panském.