Po husitských válkách

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
 1                 
2         3           
                
                
   4    5             
6                  
                
                
              7    
                
        8          
                
                
                
                
  9                
                
       10           

Vodorovně

2. Cizí země, ze které doporučil zvolit nového českého krále Jiří z Poděbrad.
3. Uherský král, který vytáhl s vojskem proti králi Jiřímu z Poděbrad.
6. Král, který se narodil, když už jeho otec byl v hrobě.
8. Vynález, který urychlil vydávání knih.
9. Křesťané po husitských bitvách, kteří souhlasili s učením Jana Husa.
10. Poslední král z rodu Lucemburků, který vládl v Čechách jeden rok.

Svisle

1. Dvě území, která odtrhl od Čech uherský král.
3. Jaké poselství navrhl Jiří z Poděbrad panovníkům Evropy?
4. Český král, který nepocházel z královského rodu ale ze šlechtického.
5. Po porážce husitů byla země na čas bez krále, vládnout chtěli bohatí ...
7. Jiřího z Poděbrad za to, že se snažil udržez mír mezi katolíky a kališníky, nazývali králem ...
8. Křesťané, kteří po husitských válkách měli oporu v církvi.