HUSITSKÉ BITVY

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
1    2                  
                  
 3      4               
          5          
    6                
                  
 7    8                 
                  
                  
       9             
                  
     10               
                  
                  

Vodorovně

1. Král z rodu Lucemburků, kterého v českých zemí nenáviděli, protože se podílel na smrti Jana Husa.
3. Jak si říkali husitští vojáci po smrti Jana Žižky?
6. Místo, kde proběhla husitská bitva bez boje s válečnou písní husitů.
7. Místo, kde proběhla husitská bitva, kde byli husité poraženi, kde Češi bojovali proti Čechům.
9. Místo husitské bitvy, kde husité bojovali na hrázi dvou rybníků a zvítězili.
10. Válečná píseň husitů se jmenuje Ktož sú ...

Svisle

2. Vojáci vyslaní církví bojovat proti husitům, na své zbroji měli znamení kříže.
4. Místo, kde se narodil Jan Žižka.
5. Místo, kde Jan Žižka zemřel, nedalo se tam orat
8. Děti, chlapci, kteří bojovali s husity, jejich zbraní byly praky