JAN HUS

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
1     2             
              
          3      
4                
              
     5           
              
6   7               
              
              
         8       
              
              
 9        10         
              
     11           
              
              

Vodorovně

1. Státní svátek ČR, kdy vzpomínáme upálení Jana Husa je dne 6. ...
4. Místo v Praze, kde Jan Hus kázal proti církvi.
5. Jakým krutým činem skončil život Jana Husa?
6. Město v Německu, kam Jan Hus odjel, aby obhájil před církví své učení
9. Kým církev nazvala Jana Husa, protože zradil křesťanství
11. Městečko v jižních Čechách, kde se Jan Hus narodil

Svisle

2. Král z rodu Lucemburků, za jehož vlády začal Jan Hus kázat proti bohaté církvi
3. Století, kdy v Čechách káže Jan Hus a po jeho smrti vzniká husitství
7. Církev odpouštěla zlé hříchy bohatým lidem tím, že prodávala
8. Cizí král, který se v Německu podílel na smrti Jana Husa
10. Označení, titul pro učitele ve středověku