ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU ZA KARLA IV.

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
   1          2           
                    
 3        4   5         6       
                    
7                 8     9    
                    
    10           11         
                    
      12                
                    
                    
     13