PRVNÍ LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNU

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
         1       2       
     3                
 4     5                 
                   
6               7        
                   
           8          
                   
                   
                   
  9