www.rysava.websnadno.cz

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se otázka. Řešení napiš do prázdného okénka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovná odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
           1           
        2              
    3                  
                    
 4    5              6       
                    
               7       
8                      
                    
     9           10        
    11                  
             12         
       13           14      
  15                    
 16                     
            17          
    18