ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

Je to pravda? Přiřaď správné odpovědi. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné slovo. Když budeš mít vše hotovo, stiskni tlačítko KONTROLA.
1. Kališníci byli křesťané, kteří souhlasili s učením J.Husa.
2. Vladislav II.Jagellonský nechal postavit Pražskou bránu.
3. Husitské války skončily ve 14.století.
4. Král Ladislav Pohrobek se narodil po smrti svého otce.
5. Robota se nazývala povinnost pracovat na panském.
6. Vynález knihtisku způsobil, že se už knihy nemusely opisovat.
7. Husitským králem nazývali lidé krále Zikmunda.
8. Král Jiří z Poděbrad nebyl z královského rodu.
9. Rod Jagellonců pocházel z Uherska.
10. Nevolník byl poddaný, nesměl se stěhovat bez svolení pána.
11. Chrám sv.Barbory je postaven v románském stavebním slohu.
12. Jiří z Poděbr. obeslal evropské panovníky mírovým poselstvím.
13. Králové Jagellonci vládli v českých zemích na př.15./16. století.
14. Katolíci byli křesťané, kteří nesouhlasili s církví a papežem.
15. Král Vladislav II.Jagellonský nechal vybudovat Vladařský sál.
16. V Kutné Hoře stojí chrám sv.Barbory a Vyšehrad.
17. Král Vladislav Jagellonský měl přezdívku král "dobře".
18. Vladislavský sál je postaven na hradě Karlštejn.