HUSITSTVÍ

Je to pravda? Přiřaď správné odpovědi. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné slovo. Když budeš mít vše hotovo, stiskni tlačítko KONTROLA.
1. Jan Hus kázal proti církvi za vlády Karla IV.
2. Husité měli ve svém znaku kalich.
3. Zikmund Lucemburský byl bratrem krále Václava IV.
4. Jan Hus byl profesorem na Karlově univerzitě.
5. Bitvou u Lipan začaly u nás husitské války.
6. V bitvě u Domažlic křižáci utekli, když zaslechli píseň husitů.
7. Popel Jana Husa nechala církev rozsypat do české řeky.
8. Jana Husa nazvali kacířem, protože zradil křesťanství.
9. Jan Žižka používal při bojích různých lstí.
10. Na Václavském náměstí stojí pomník Jana Husa.
11. Jan Žižka se narodil v městě husitů Tábor.
12. Zikmund Lucemburský poslal na husity kžižácké výpravy.
13. V kapli Betlémské kázal Jan Hus proti chudé církvi.
14. Válečná píseň husitů měla název Ktož sú boží bojovníci.
15. Bitva na hrázi mezi dvěma rybníky proběhla u Sudoměře.
16. Po smrti Jana Žižky si husité říkali práčata.
17. Jan Hus byl upálen 7.6.1415 v Kostnici.
18. Husité používali při bojích kosy, cepy, řemdihy, pušky a kopí.