LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNU

Je to pravda? Přiřaď správné odpovědi. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné slovo. Když budeš mít vše hotovo, stiskni tlačítko KONTROLA.
1. Karel IV. nechal v Praze postavit přes Labe kamenný most.
2. Chrám sv.Víta je postaven v románském stavebním slohu.
3. Na naší 1Kč minci je zobrazen velkomoravský gombík.
4. Matka Karla IV. byla z rodu Přemyslovců.
5. Poddaní za krále Karla IV. nemuseli odvádět poddanské dávky.
6. Král Karel IV. uměl pouze česky.
7. Středověká města obklopovaly příkopy a dřevěné hradby.
8. Karel IV. nechal postavit část Prahy - Staré Město pražské.
9. První univerzitu ve střední Evropě založil Karel IV.
10. Král Jan Lucemburský dostal přezdívku - král cizinec.
11. Králové rodu Lucemburků vládli v Čechách ve 13.století.
12. Sestra krále Václava III. byla Eliška.
13. Středověká města za vlády Lucemburků neměla kanalizaci.
14. Korunovační klenoty tvoří koruna, železo a jablko.
15. Karel IV. po celou dobu své vlády zajistil v Čechách mír.
16. Nejvyšší vladařský titul Karla IV. je císař.
17. Vyobrazení Karla IV. je na naší 100Kč papírové bankovce.
18. Hrad Karlštejn se začal stavět v 10.století.