PŘEMYSLOVCI - KRÁLOVÉ

Je to pravda? Přiřaď správné odpovědi. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné slovo. Když budeš mít vše hotovo, stiskni tlačítko KONTROLA.
1. Rod Přemyslovců knížat a králů vládl skoro 300 let.
2. Král Václav I. byl synem Přemysla Otakara I.
3. Král Václav III. měl dvě královské koruny.
4. Osadníci byli cizinci, kteří vysazovali nové lesy.
5. Anežka Přemyslovna nechala postavit špitál pro nemocné.
6. Přemyslovci králové vládli v 10.století.
7. Přemysl Otakar II. se nazýval železným, protože těžil železnou rudu.
8. Anežka Přemyslovna se nevdala, protože byla chudá.
9. Gotická okna mají nahoře lomený oblouk.
10. Dědičný královský titul získal pro Přemyslovce Přemysl Otakar I.
11. Rod Přemyslovců vymřel po přeslici.
12. V době osídlování se začalo v Čechách mluvit německy.
13. Přemyslovci králové začali za svá sídla stavět kamenné hrady.
14. Král Václav III. padl v bitvě, proto byl posledním Přemyslovcem.
15. Král Václav II. dal razit zlaté pražské groše.
16. Na naší 10Kč minci je brněnský kostel v gotickém slohu.
17. Přemyslovců králů vládlo celkem pět.
18. Král přemysl Otakar II. padl v bitvě na území dnešní Moravy.