PŘEMYSLOVCI - KNÍŽATA

Je to pravda? Přiřaď správné odpovědi. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné slovo. Když budeš mít vše hotovo, stiskni tlačítko KONTROLA.
1. První pokřtěný přemyslovský kníže byl kníže Bořivoj.
2. Praotec Čech přivedl Kelty k hoře Říp.
3. Libuše uměla dobře předpovídat budoucnost.
4. Nejstarší českou kroniku napsal Kosmas.
5. Kazi a Teta byly kněžnami.
6. Matka knížete Václava se jmenovala Drahomíra.
7. Biskup svatý Vojtěch pocházel z rodu Přemyslovců.
8. 29.8. byl zavražděn kníže Václav svým bratrem Boleslavem.
9. Hradiště je opevněné slovanské sídlo z cihel.
10. O Slovanech píše E.Štorch v knize Staré pověsti české.
11. Kníže svatý václav neuměl číst a psát
12. Knížete Václava vychovávala kněžna Ludmila.
13. Kníže Oldřich si vzal za ženu pradlenu Madlenu.
14. Libuše si vzala za manžela Oráče Přemysla.
15. Kníže Břetislav požádal otce své nevěsty Jitky o její ruku.
16. Na hoře Říp je postavená rotunda v románském slohu.
17. První knihy se psaly zašpičatělým husím brkem.
18. Po praotci Čechovi vládl Krok.