PRAVĚK - VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE

Je to pravda? Přiřaď správné odpovědi. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné slovo. Když budeš mít vše hotovo, stiskni tlačítko KONTROLA.
1. Říši Velkomoravské vládl rod Mojmírovců.
2. Soška Věstonická Venuše byla nalezena ve Slezsku.
3. Posvátná kniha křesťanů je bible.
4. Cyril se kdysi jmenoval Konstantin.
5. Pravěk je období před naším letopočtem.
6. Cyril a Metoděj byli za své zásluhy před smrtí prohlášeni za svaté.
7. Centrem Velkomoravské říše byl Vyšehrad.
8. Slované k nám přišli v 5.století před naším letopočtem.
9. Křest je církevní obřad, kdy se mění křesťan v pohana.
10. Hlaholici vymyslel Sámo.
11. Velkomoravská říše vznikla v 9.století.
12. Obchodníci jsou lidé, kteří vyrábějí nějaké výrobky.
13. Hrnčíř je ten, co vyrábí z hlíny nádoby.
14. První kov, který lidé uměli vyrobit bylo železo.
15. Slovany sjednotil v boji proti kočovníkům Sámo.
16. Cyril a Metoděj přinesli na Moravu křesťanství.
17. Pohan je člověk, který věří v jednoho boha.
18. Počátek našeho letopočtu se počítá od narození Ježíše Krista.