Psací malé písmeno z

??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???

Přiřaď správně začáteční písmena k obrázkům. Pak stiskni KONTROLA.